Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
Motor

Motor

LÄR DIG MER OM DIN MOTOR!

VAD ÄR MOTOROLJANS UPPGIFT FÖR DIN 
Motoroljan har många viktiga uppgifter. En är att smörja, det vill säga hålla friktionsytorna i motorn åtskilda. En annan är att kyla ner motorn genom att transportera bort värme. Den ska också skydda motordelarna från oxidation och korrosion samt minska vibrationerna och dämpa motorljudet. Mjukgörande ämnen håller gummipackningarna smidiga och elastiska så att de inte torkar, spricker och läcker olja. Dessutom har motoroljan en rengörande funktion. I rengöringsprocessen blandas oljan efter hand upp med överflödig bensin, diesel eller etanol och även fukt och t.o.m. avgaser som trycks in via kolvringarna. Därför måste motoroljan och oljefiltret bytas med jämna mellanrum. Oljebytesintervallen specificeras av fordonstillverkaren.

VAD PÅVERKAR OLJANS KVALITET?
Korta körsträckor gör att fukt tränger in i oljan. Många kallstarter är inte bra då fukt kan orsaka rostangrepp. Vid kallstart är inte motorns slitdelar insmorda eftersom oljan ligger i oljetråget. Det tar en stund innan motorn är smord och rätt oljetryck uppnås.
Långa oljebytesintervaller innebär större mängd smuts och sot i oljan vilket försämrar de smörjande egenskaperna och ökar slitaget på kolvringar och andra slitdelar i motorn. Gaser bildas i motoroljan och dessa kan ta sig upp i förbränningsutrymmet via kolvringarna. 
Långa körsträckor i hög hastighet ger en hög oljetemperatur vilket bryter ner oljan till sämre kvalitet. 
Trafikstockningar samt ryckig körning med många starter och stopp, gör att bränsle och gaser tränger in i motoroljan och minskar dess livslängd radikalt.
Fordon som ej används regelbundet får stillastående olja i de trånga oljekanalerna i ventilsystemet. Detta gör att avlagringar bildas och dessa kan täppa till ventilsystemet. Packningar har en tendens att torka ut vilket medför sprickor och oljeläckage.

HUR PÅVERKAR DÅLIG OLJA DIN MOTOR?
Osmorda slitdelar i motorn nöts ned fortare. Dessutom ökar risken för oljeläckage via kolvringarna vilket smutsar ner förbränningsutrymmet och bränslespridarna.
Gammal eller nedbruten olja kan sätta igen redan trånga oljekanaler och oljesilar med totalhaveri och dyr reparation som följd. Oljan slutar, helt eller delvis, att cirkulera i oljesystemet.
När gammal motorolja töms ut sitter ofta smutsiga oljerester kvar på motorns innerväggar och i oljekanalerna. Den nya motoroljan börjar genast rengöra dessa, vilket snabbare förbrukar den nya oljans rengörande egenskaper och därmed förkortar dess livslängd.
Motoroljan blir tjockare och trögare, pga. mer smuts, vilket gör att motorn får jobba tyngre och drar mer bränsle. En motorolja där de rengörande och smörjande egenskaperna förbrukats i förtid ökar slitaget i motorn. Packningarna riskerar att bli torra och spruckna vilket innebär oljeläckage.

HUR PÅVERKAR OLJELÄCKAGE DIN MOTOR? 
Kylningen blir sämre då den mängd olja som cirkulerar är otillräcklig, vilket gör att kylaren får jobba mer. Det kan leda till att den kokar, topplockspackningarna förstörs vilket kan resultera i en kostsam reparation.
Minskad oljemängd leder till lägre oljetryck och reducerad motoreffekt.
Olja som når bränslesystemet, via spruckna packningar, smutsar ner förbränningsutrymmet samt orsakar driftstörningar och höga avgasvärden.
Slitaget i motorn ökar då den inte smörjs tillräckligt.
Oljeläckage orsakar miljöfarliga utsläpp som är hälsovådliga för både människor och natur.
Vid större oljeläckage eller läckage under lång tid finns risk för motorhaveri, vilket leder till kostsam reparation.

TJÄNA PÅ ATT ANVÄNDA WYNN´S OLJETILLSATSER FÖR DIN MOTOR!
De rengörande egenskaperna tar bort smuts och avlagringar i oljesystemet, vevhuset, de trånga oljekanalerna, på kolvarna och de hydrauliska ventillyftarna vilket ger en jämnare motorgång, mer kraft i motorn och en lägre bränsleförbrukning.
Bindmedel håller de upplösta smutspartiklarna flytande, utan att de klumpar ihop sig, och följer med den gamla oljan ut ur motorn vilket ger rena metallytor utan oljerester.
EP-tillsatser (Extreme Pressure) lägger sig som en tunn hinna mellan metalldelarna i motorn, vilket skyddar mot slitage under behandling.
Kompressionen ökar vilket återställer motoreffekten och reducerar nedsmutsningen i förbränningsutrymmet.
Mjukgörande additiver arbetar sig in i packningarna och håller dem mjuka, spänstiga och täta vilket är extra viktigt för stillastående fordon. Ventilstyrningens, vev- och kamaxelns torra och spruckna gummi/neoprenpackningar återupplivas.
Du får en starkare oljefilm som skyddar mot slitage samt förhindrar att oljan tränger förbi kolvringarna och dessutom minskar oljeförbrukningen. Du får även direkt smörjning vid kallstart tack vare att oljefilmen ständigt täcker motorns innerväggar och slitdelar.
Produkterna är enkla att använda – ingen demontering krävs!

Vänligen välj privat eller företag.

Privat
Företag
Du kan enkelt ändra detta val längst ner till höger på sidan
×