Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
Kylare

Kylare

LÄR DIG MER OM KYLARSYSTEMET!

VAD ÄR KYLARVÄTSKANS UPPGIFT?
Kylarvätskan har många viktiga uppgifter. Förutom att kyla motorn så att den inte blir överhettad ska den också skydda kylar- systemet mot förfrysning. Därför är det viktigt att kylarvätskan är av rätt kvalitet och att den är tillräckligt fräsch för att tåla både de höga och de låga temperaturer som den utsätts för. Kylarvätskan ska också smörja vattenpumpen, som driver runt kylarvätskan med ett visst tryck, så att den når trånga kanaler och utrymmen, för att kyla effektivt.
En annan viktig uppgift som kylarvätskan har är att skydda kylaren mot rost. För att ha en fräsch kylarvätska av rätt kvalitet så bör den bytas vart tredje år.

VAD PÅVERKAR KYLARVÄTSKANS KVALITET OCH FUNKTION?
Vatten med hög kalkhalt bildar lätt kalkrester i kylarsystemet. Dessa sätter sig längs kanalerna som kylarvätskan cirkulerar i. Kylarvätskan får då svårare att strömma fritt i de trånga kanalerna och risk finns att kalkresterna helt sätter igen kylarsystemet.
Glykol med låga halter av rostskyddande ämnen innebär att kylarsystemet blir känsligt för rostangrepp.
För långa bytesintervaller av kylarvätskan gör att de smörjande och rostskyddande egenskaperna förbrukas.

HUR PÅVERKAR DÅLIG KYLARVÄTSKA DIN KYLARE?
Kalkrester i kylarsystemet och/eller gammal kylarvätska kan göra att den helt eller delvis slutar cirkulera. Då ökar trycket och kylaren kokar. Om man inte stannar motorn så riskerar man att det blir sprickor i topplocket och cylinderblocket vilket leder till kostsamma reparationer. 
Rostangrepp kan orsaka kylarläckage med konsekvensen att kylaren kokar p.g.a. för lite kylarvätska. Detta kan leda till kostsamma reparationer av kylaren, topplocket och cylinderblocket.
Rosten kan även spridas till oljekanalerna då kylarsystemets kanaler löper parallellt med dessa för att effektivt kyla motoroljan. Om rosten får fäste i oljekanalerna så kommer motorolja att läcka in i kylarsystemet och/eller tvärtom. Detta kan leda till allvarliga motorskador med större reparationer som följd.

TJÄNA PÅ ATT ANVÄNDA WYNN´S COOLING SYSTEM FLUSH!
I samband med att du byter kylarvätskan bör du använda Wynn´s Cooling System Flush för att rengöra kylarsystemet.
Rengöringsmedlet löser upp och tar bort smutspartiklar, kalk- och oljerester samt rost väldigt effektivt i de trånga kylarkanalerna så att kylarvätskan flödar fritt.
Bindmedlet håller de upplösta smutspartiklarna, kalk- och oljerester samt rost flytande så att de följer med ut ur kylarsystemet vid tömning. Att enbart spola igenom med vatten hjälper inte.
Ett rengjort kylarsystem kan jobba effektivt med att hålla motorns arbetstemperatur på den nivå som krävs. Nedsmutsning av den nya kylarvätskan förhindras också. Livslängden på kylarvätskan ökar markant vilket minimerar risken för byte av vattenpump och kylare.
Produkten är enkel att använda – ingen demontering krävs!

Vänligen välj privat eller företag.

Privat
Företag
Du kan enkelt ändra detta val längst ner till höger på sidan
×