Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
Bensin

Bensin

LÄR DIG MER OM DITT BRÄNSLESYSTEM!

VAD ÄR BRÄNSLETS UPPGIFT FÖR DIN MOTOR?
För att kunna köra våra fordon behöver vi bränsle, det känner de flesta till. Men bränslet har faktiskt fler uppgifter än att vara drivmedel. Det ska dessutom rengöra, smörja och eliminera fukt i bränslesystemet. För att hålla motorn och bränslesystemet i trim är det därför viktigt att bränslet består av rätt komponenter och i rätt mängd.
Strängare miljölagstiftning medför nya bränslesammansättningar som är snällare mot miljön men inte mot motorn. Dagens bensin innehåller inte bly, som förutom sina smörjande egenskaper, framförallt fanns för att hålla nere förbränningstemperaturen så att det inte bildas sprickor i de känsliga ventilerna och ventilsätena. Dagens moderna bilar har ventiler och ventilsäten som tål höga temperaturer, till skillnad från gårdagens fordon som var mer känsliga för värme.
Bensin som innehåller bly ska inte användas i fordon med katalysator! Blyet förbränns inte och fastnar därmed i katalysatorn som då täpps igen. Platinan förstörs och avgasvärdena ökar.
Eftersom dagens bränslen dessutom är känsligare för kemiska reaktioner kan olika sorters föroreningar som t.ex. avgaser i tät trafik eller gaser från gammal motorolja som trycks upp i förbränningsutrymmet ställa till problem. Det är viktigt att hålla rätt oktantal (bensin) för att motorn ska fungera optimalt. Visste du att bränsle är en färskvara som med tiden tappar oktantal? För att minska onödigt slitage på bränslespridarna och bränslepumpen kan du på ett enkelt och smidigt sätt tillsätta just de ämnen som behövs.

VAD PÅVERKAR BRÄNSLETS KVALITET OCH FUNKTION?
Avsaknaden av bly och andra smörjande ämnen betyder att bränslepumpen och bränslespridarna inte smörjs i tillräcklig utsträckning med ökat slitage som följd.
Föroreningar från exempelvis tät trafik försämrar bränslets kvalitet och leder till beläggningar i cylindrar, på ventilerna, i insugsdelen och på bränslespridarna. Detta medför en oregelbunden sprutbild och sämre förbränning. Föroreningarna ökar också avgasvärdena vilket kan få negativa konsekvenser vid kontrollbesiktningen.
Den extrema värmen i dagens högteknologiska motorer gör att bränslet lättare oxiderar. Konsekvenserna av oxidering är att avlagringar bildas vilket smutsar ner motorn.
Kondens och fukt är inte bra! När varmt, överblivet bränsle kommer tillbaka till den svalare bränsletanken bildas kondens som lägger sig på botten och ökar risken för bakterietillväxt i dieseltankar, isproppar och rostangrepp på känsliga komponenter. Snabba temperatur- växlingar är också en anledning till att kondens bildas i bränsletanken.

HUR PÅVERKAR DÅLIGT BRÄNSLE OCH NEDSATT SPRIDNING DIN MOTOR?
Bakteriebildning i dieseltankar sätter igen bränslefilter, bränslespridare och bränslepump. Detta innebär en sämre sprutbild som leder till oregelbunden tomgång, högre avgasvärden och förlorad motorkraft.
Ökat slitage och rostangrepp i bränslesystemet tvingar fram onödiga samt dyra reparationer och kräver ofta byte av bränslespridare och bränslepump. Bärgning av fordonet och ombesiktning kan också bli tråkiga och kostsamma följder.
Otillräckligt smorda bränslekomponenter gör att sot lättare fastnar och täpper till bränslespridarna, med förlorad effekt som följd.
Avgasvärdena ökar vilket innebär ökade utsläpp i miljön.

TJÄNA PÅ ATT ANVÄNDA WYNN´S BENSINTILLSATSER!
En viktig komponent är lösningsmedlet som löser upp avlagringarna till finfördelade smutspartiklar som inte sätter igen bränslefiltret.
Rengöringsmedlet arbetar effektivare tack vare att avlagringarna är upplösta.
Värmehämmande additiver reducerar värmeutvecklingen i bränslespridarna vilket minskar risken för oxidation och avlagringar. Rätt bränslespridning erhålls vilket sänker bränsleförbrukningen, minskar utsläppen och ökar motorkraften.
Smörjande ämnen underhåller bränslesystemet under hela behandlingstiden. Detta minskar slitaget och ökar livslängden på bränslespridare och bränslepump.
Ett rengjort bränslesystem sprider drivmedlet korrekt, ger en optimal förbränning och minskar förbrukningen samtidigt som motorkraften ökar.

 

Vänligen välj privat eller företag.

Privat
Företag
Du kan enkelt ändra detta val längst ner till höger på sidan
×