Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
2019-09-26

Lite info om dieselpartikelfilter.

Förbränningsprocessen i en dieselmotor.

Dieselmotorn är den mest effektiva motorn av alla kända typer av förbränningsmotorer. Tunga lastbilar, bussar och arbetsmaskiner, över hela världen, använder i stort sett uteslutande dieselmotorer.

Dess låga energibehov gör också att den är en intressant kandidat att bli framtidens motor. Detta speciellt som den enkelt kan anpassas för att använda alternativa icke-fossila bränslen, vilka minskar påverkan på vår miljö och hälsa. Detta kräver dock att framsteg görs vad gäller emissioner, som partiklar och kväveoxid, de två mest skadliga komponenterna i dieselavgaser.

När blandningen av luft och bränsle antänds i en dieselmotor bildas i huvudsak koldioxid (CO2) och vatten (H2O).

Kolmonoxid (CO), kolväten (HC) och partiklar (PM) är resultatet av en ofullständig förbränning.

Dieselpartikelfilter

För att möjliggöra en högre grad av rening av partiklar måste sotpartiklar i avgasströmmen filtreras bort. Detta kan uppnås genom att använda ett partikelfilter där partiklar fångas upp när avgaserna passerar en porös vägg, där porerna är mindre än sotpartiklarna. De uppsamlade partiklarna oxideras olika fort beroende på filtertemperaturen. Denna oxidationsprocess av uppsamlade partiklar kallas filterregenerering.

Under 2009 infördes ”Euro 5” standarden, vilket krävde tillverkare att inkludera ett dieselpartikelfilter i alla dieselbilars avgassystem. Detta betyder inte att bilar före 2009 inte har ett dieselpartikelfilter i systemet, många tillverkare försedde bilarna med filtret i väntan på införandet av ”Euro 5” standarden.

Standarden infördes med målet att minska sotutsläppen från dieselbilar med 80 %. Dieselpartikelfiltret för detta genom att fånga sotpartiklar som skapas under förbränningsprocessen. Filtret lyckas minska utsläppen men inte utan nackdelar. DPFs kan ofta bli blockerade vilket tänder varningslampan i instrumentbrädan som tvingar föraren att ringa vägassistans.

Kör man ofta korta sträckor med bilen kan dieselpartikelfiltret bli igensotad. Det är för motorn inte kommer upp i rätt arbetstemperatur för att regenerera bort sot. Att byta en dieselpartiklefilter kan kosta upp till 30000kr om inte mer på visa lyxbilar. 

Vi har en tillsats som kan förebygga problemet med igensatt dieselpartikelfilter. Vi rekommenderar att använda vår Dieselpartikelfilter Cleaner  3-4 gånger per år för att förebygga igensotning av dieselpartikelfiltret.

 

 

 

Vänligen välj privat eller företag.

Privat
Företag
Du kan enkelt ändra detta val längst ner till höger på sidan
×