Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
2017-05-03

Hur många tänker på vad vi egentligen fyller tanken med?

Vad är bränslets uppgift för din motor?
Bränslet har många viktiga uppgifter för din bilmotor förutom att fungera som drivmedel. Det ska också smörja, rengöra, kyla och driva ut fukt ur bränslesystemet.

Vad är det vi fyller bränsletanken med?
Dagens stränga lagkrav tvingar bränsletillverkarna att anpassa bränslet till miljölagstiftningen. Bränslet innehåller för lite av ämnen bly och svavel, vilka har smörjande egenskaper för ditt bränslesystem. Dagens bränslen är mycket känsliga för kemiska reaktioner där bland annat föroreningar ifrån tät stadstrafik är ett stort problem.

Det är viktigt att bränslet innehåller det rätta ämnena eller att man i efterhand tillsätter högkvalitativa bränsletillsatser för att klara dessa påfrestningar. Rätt oktantal (bensin) och cetantal (diesel) är viktigt för att motorn ska fungerar optimalt. 
Bränslet är faktiskt en färskvara som tappar oktantal med tiden om man inte använder sitt fordon regelbundet.

Vad påverkar bränslets kvalitet och funktion?

  • Låg blyhalt och låg svavelhalt minskar smörjningen av bränslepumpen och bränslespridarna. Detta leder till ökat slitage på dessa komponenter.
  • Föroreningar ifrån tät trafik försämrar bränslets kvalitet. Det blir beläggningar i cylindern, på ventilerna och på bränslespridarna. Detta ger sämre förbränning samt oregelbunden sprutbild.
  • Extrem värme i dagens högteknologiska bränslespridare kräver nedkylning av bränslet. Om inte bränslet kyls tillräckligt så oxiderar det. Konsekvensen blir avlagringar och nedsmutsade bränslespridare.
  • Kondens och fukt påverkar bränslet negativt. När varmt överblivet bränsle returneras i den svalare bränsletanken bildas kondens som lägger sig på botten i bränsletanken. Detta orsakar bakterietillväxt och kan även skapa isproppar och leda till rostangrepp på känsliga komponenter.

Hur påverkar dåligt bränsle/dålig spridning din motor?
Bakterierbildning samt avlagringar sätter igen bränslefiltret, bränslespridarna och bränslepumpen. Detta kan leda till dålig sprutbild vilket orsakar oregelbunden tomgång, högre avgasvärden samt tappad motorkraft.

Ökat slitage och rostangrepp i bränslesystemet leder ofta till dyra reparationer eller byte av bränslespridare och bränslepump. Lägg därtill eventuella kostnader för bärgning till verkstad, hyrbil och ombesiktning på grund av höga avgasvärden.

Vänligen välj privat eller företag.

Privat
Företag
Du kan enkelt ändra detta val längst ner till höger på sidan
×