Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
2018-06-20

En kylare kan bäst beskrivas som ett värme överföringssystem där värme från det heta kylmedlet skickas ut genom en fläkt. 

De flesta kylare i moderna fordon tillverkas av aluminium. Motorkylmedel strömmar från inloppskällan till utloppet i form av tunna rör monterade parallellt. Därifrån överförs värme genom radiatorn och ut i luften.

Det finns en termostat nära framsidan av motorn. Allt eftersom värmen i motorn ökar och uppnår en viss temperatur, öppnas denna termostat och låter kylmedlet med vatten passera.

Denna vätskekombination hålls kvar i kylaren. När den sedan kommer till motorn så sprids den ut i cylindrarna och plockar upp värme som skapas genom friktion och brinnande bränsle. Detta kylmedel återförs sedan in i kylaren.Det finns dessutom en fläkt mellan motorn och kylaren som effektiviserar kylningsprocessen.

Kylmedlet slutför sin cirkulation genom radiatorn och förbereds där för återvinning i motorn och en till runda. Frontgrillen på fordonet är också till nytta. Ytterligare kylning tillförs genom att låta luft fläkta radiatorn medan bilen är i rörelse.

Det finns flera orsaker till varför en radiator skulle sluta fungera. Ett exempel är att termostaten täpps igen och inte vill öppnas. Då hindras kylmedlet från att cirkulera och motorn överhettas. Men den utan tvekan störta orsaken till fel i kylsystemet är läckor.

Det finns ett flertal tätningar, slangar och packningar som kan slitas ut och börja läcka. Då påverkas kylningen negativt och motorn löper risk att överhettas.

Vad påverkar kylarvätskans kvalitet och funktion?
Vatten med hög kalkhalt bildar lätt kalkrester i kylarsystemet. Dessa sätter sig längs kanalerna som kylarvätskan cirkulerar i. Kylarvätskan får då svårare att strömma fritt i de trånga kanalerna och risk finns att kalkresterna helt sätter igen kylarsystemet.

Glykol med låga halter av rostskyddande ämnen innebär att kylarsystemet blir känsligt för rostangrepp.

För långa bytesintervaller av kylarvätskan gör att de smörjande och rostskyddande egenskaperna förbrukas.

Hur påverkar dålig kylarvätska din kylare?
Kalkrester i kylarsystemet och/eller gammal kylarvätska kan göra att kylarvätskan helt eller delvis slutar cirkulera. Då ökar trycket och kylaren kokar. Om man inte stannar motorn så riskerar man att det blir sprickor i topplocket och cylinderblocket vilket leder till kostsamma reparationer. Rostangrepp kan orsaka kylarläckage med konsekvensen att kylaren kokar p.g.a. för lite kylarvätska. Detta kan leda till kostsamma reparationer av kylaren, topplocket och cylinderblocket.

Rosten kan även spridas till oljekanalerna då kylarsystemets kanaler löper parallellt med dessa för att effektivt kyla motoroljan. Om rosten får fäste i oljekanalerna så kommer motorolja att läcka in i kylarsystemet och/eller tvärtom. Detta kan leda till allvarliga motorskador med större reparationer som följd.

Imman på fönsterrutorna blir svår att få bort om inte kylarvätskans temperatur är rätt. Att färdas i ett fordon med mycket imma på rutorna kan vara trafikfarligt.

Vid byte av kylarvätska rekommenderar vi att använda Wynns Cooling System Flush  för att rengör och tar bort rost och kalkavlagringar. 

Vänligen välj privat eller företag.

Privat
Företag
Du kan enkelt ändra detta val längst ner till höger på sidan
×