Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
2018-06-27

Dieselbakterier

Hur uppstår dieselbakterier i ditt bränsle?
Dagens miljövänliga diesel är mer känslig för tillväxt av dieselbakterier tack vare ökad andel kolväte i bränslet. Detta gör att bakterier och mikroorganismer lättare och snabbare utvecklas. Dessa bildar bakterieansamlingar som förorenar bränslet och försämrar bränslekvaliteten. Bränslefiltret, bränslespridarna och bränslepumpen sätts snabbt igen. Kondens och fukt påverkar bränslet negativt. När varmt överblivet bränsle returneras i den svalare bränsletanken bildas kondens som lägger sig på botten i bränsletanken. Detta orsakar bakterietillväxt och kan även skapa isproppar och leda till rostangrepp på känsliga komponenter. Snabba temperaturväxlingar är också en anledning till att kondens bildas i bränsletanken. Dieselbakterierna får sin näring från kolvätena och dessa bakterieansamlingar bildas mellan kondensvattnet och bränslet. Under vår, sommar och höst är bakterietillväxten som störst då det bildas mer kondens p.g.a. temperaturskillnaderna.

Hur påverkar dieselbakterier din motor?
Dieselbakterierna sätter igen bränslefiltret, bränslespridarna och bränslepumpen. Detta kan leda till dålig sprutbild vilket orsakar oregelbunden tomgång, högre avgasvärden samt förlorad motorkraft. Detta kan orsaka motorstopp med dyra reparationskostnader som följd. Lägg till eventuella kostnader för bärgning av ditt fordon. Om man inte behandlar bränslet i tid förökar sig dieselbakterierna lavinartat. Bränslet måste då filtreras och även bränsle-tanken behövs demonteras och rengöras manuellt.

Du kan alltid vid förebyggande syfte eller vid akuta problem använda Wynn’s Fuel Biocide som dödar och eliminerar effektivt dieselbakterier/alger i bilens eller båtens bränsletank och filter.

Rekommenderas till alla dieselfordon som bilar, husbil, taxi, lastbilar, skogs och lantbruksmaskiner, marina motorer, dieselbåtar inombordare som utombordare. Många Åkerier, Taxibolag och Marina båtägare använder idag Wynn’s Fuel Biocide för att hålla bränsleledningar, bränslefilter och dieseltankar rena från alger och bakterier i både kurativt och förebyggande syfte.

2018-06-21

2018-06-20

En kylare kan bäst beskrivas som ett värme överföringssystem där värme från det heta kylmedlet skickas ut genom en fläkt. 

De flesta kylare i moderna fordon tillverkas av aluminium. Motorkylmedel strömmar från inloppskällan till utloppet i form av tunna rör monterade parallellt. Därifrån överförs värme genom radiatorn och ut i luften.

Det finns en termostat nära framsidan av motorn. Allt eftersom värmen i motorn ökar och uppnår en viss temperatur, öppnas denna termostat och låter kylmedlet med vatten passera.

Denna vätskekombination hålls kvar i kylaren. När den sedan kommer till motorn så sprids den ut i cylindrarna och plockar upp värme som skapas genom friktion och brinnande bränsle. Detta kylmedel återförs sedan in i kylaren.Det finns dessutom en fläkt mellan motorn och kylaren som effektiviserar kylningsprocessen.

Kylmedlet slutför sin cirkulation genom radiatorn och förbereds där för återvinning i motorn och en till runda. Frontgrillen på fordonet är också till nytta. Ytterligare kylning tillförs genom att låta luft fläkta radiatorn medan bilen är i rörelse.

Det finns flera orsaker till varför en radiator skulle sluta fungera. Ett exempel är att termostaten täpps igen och inte vill öppnas. Då hindras kylmedlet från att cirkulera och motorn överhettas. Men den utan tvekan störta orsaken till fel i kylsystemet är läckor.

Det finns ett flertal tätningar, slangar och packningar som kan slitas ut och börja läcka. Då påverkas kylningen negativt och motorn löper risk att överhettas.

Vad påverkar kylarvätskans kvalitet och funktion?
Vatten med hög kalkhalt bildar lätt kalkrester i kylarsystemet. Dessa sätter sig längs kanalerna som kylarvätskan cirkulerar i. Kylarvätskan får då svårare att strömma fritt i de trånga kanalerna och risk finns att kalkresterna helt sätter igen kylarsystemet.

Glykol med låga halter av rostskyddande ämnen innebär att kylarsystemet blir känsligt för rostangrepp.

För långa bytesintervaller av kylarvätskan gör att de smörjande och rostskyddande egenskaperna förbrukas.

Hur påverkar dålig kylarvätska din kylare?
Kalkrester i kylarsystemet och/eller gammal kylarvätska kan göra att kylarvätskan helt eller delvis slutar cirkulera. Då ökar trycket och kylaren kokar. Om man inte stannar motorn så riskerar man att det blir sprickor i topplocket och cylinderblocket vilket leder till kostsamma reparationer. Rostangrepp kan orsaka kylarläckage med konsekvensen att kylaren kokar p.g.a. för lite kylarvätska. Detta kan leda till kostsamma reparationer av kylaren, topplocket och cylinderblocket.

Rosten kan även spridas till oljekanalerna då kylarsystemets kanaler löper parallellt med dessa för att effektivt kyla motoroljan. Om rosten får fäste i oljekanalerna så kommer motorolja att läcka in i kylarsystemet och/eller tvärtom. Detta kan leda till allvarliga motorskador med större reparationer som följd.

Imman på fönsterrutorna blir svår att få bort om inte kylarvätskans temperatur är rätt. Att färdas i ett fordon med mycket imma på rutorna kan vara trafikfarligt.

Vid byte av kylarvätska rekommenderar vi att använda Wynns Cooling System Flush  för att rengör och tar bort rost och kalkavlagringar. 

2018-06-07

Automatlåda

Vad är oljans uppgift i din automatväxellåda?

Oljan i automatväxellådan (ATF-oljan) har ett antal viktiga uppgifter. ATF-oljan ska smörja och hålla gummipackningarna mjuka och spänstiga så att dessa inte torkar ut och spricker då detta leder till oljeläckage. Den ska även kyla och hålla temperaturen på rätt nivå genom att transportera bort värme från automatväxellådan till oljekylaren. ATF-oljan ska också rengöra de trånga oljekanalerna och hålla dessa fria från avlagringar och gamla oljerester. För att klara av detta måste ATF-oljan bytas regelbundet. Oljebytesintervallen specificeras av fordonstillverkaren.

 

Vad påverkar oljans kvalitet och funktion?

Fordon som ej används regelbundet orsakar spruckna gummipackningar då dessa ej smörjs kontinuerligt av mjukgörande additiver. Detta leder till oljeläckage. Ibland är packningarna så pass dåliga att de behöver bytas ut vilket kan bli kostsamt. Korta körsträckor gör att kondens bildas i oljan eftersom den inte hinner förbrännas. Många kallstarter är inte bra då oljan ej hinner bli varm. Körning långa sträckor i hög hastighet ger en hög oljetemperatur som orsakar oxidation, vilket försämrar kvaliteten på ATF-oljan. Avlagringar bildas i oljesystemet. Långa oljebytesintervaller gör att de renande och mjukgörande egenskaperna försämras. Detta leder till smutspartiklar i oljan och risken för spruckna packningar ökar då de ej får den smörjning som behövs får att hålla tätt. Oljeläckage kan uppstå med oregelbunden växling som följd.

 

Hur påverkar dålig ATF-olja din automatväxellåda?

Oljeläckage på grund av spruckna packningar minskar oljemängden i automatväxellådan. Detta leder till sämre kraft, ryckig och hård växling och i värsta fall haveri. Kondens i ATF-oljan kan orsaka rostangrepp i automatväxellådan. Oxidation och igensatta oljekanaler gör att ATF-oljan får svårare att cirkulera. Automatväxellådan får jobba hårdare och slitaget ökar. Växlingarna kan bli ryckiga och hårda. Risk finns för växellådshaveri.

Testa Wynns Automatic Transmission Treatment

Wynn´s Automatic Transmission Treatment oljetillsats för automatlådan stoppar oljeläckage i en otät automatlåda. Rengör automatlådan från smuts, partiklar och gamla oljerester.

Rengör, täta och skydda din automatväxellåda!

Undvik oljeläckage och växla mjukare.

Vänligen välj privat eller företag.

Privat
Företag
Du kan enkelt ändra detta val längst ner till höger på sidan
×