Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
2018-04-26

Har du läckage i kylare?

Vad påverkar kylarvätskans kvalitet och funktion samt kylarens täthet?
Glykol med låga halter av smörjande ämnen innebär att friktionen i kylarsystemet ökar. Glykol med låga halter av rostskyddande ämnen innebär att kylarsystemet blir känsligt för rostangrepp. För låg halt av glykol i kylarvätskan gör att den fryser till is vid låga temperaturer – vilket leder till sprickor och hål i kylaren och toppackningen. För hög halt av glykol gör att motorn inte kommer upp i tillräckligt hög arbetstemperatur. För långa bytesintervaller av kylarvätskan gör att de smörjande och rostskyddande egenskaperna förbrukas.

Hur påverkar dålig kylarvätska och otät kylare din motor?
Ökad friktion får vattenpumpen att gnissla och den riskerar att slitas ut i förtid. Rostangrepp kan orsaka kylarläckage med konsekvensen att kylaren kokar p.g.a. för lite kylarvätska. Detta kan leda till kostsamma reparationer av kylaren, topplocket och cylinderblocket. Rosten kan även spridas till oljekanalerna då kylarsystemets kanaler löper parallellt med dessa för att effektivt kyla motoroljan. Om rosten får fäste i oljekanalerna så kommer motorolja att läcka in i kylarsystemet och/eller tvärtom. Detta kan leda till allvarliga motorskador med större reparationer som följd. Isproppar kan också leda till kylarläckage med samma konsekvenser. Imman på fönsterrutorna blir svår att få bort om inte kylarvätskans temperatur är rätt. Att färdas i ett fordon med mycket imma på rutorna kan vara trafikfarligt.

Skulle läckaget vara mindre än 1.2 mm så kan du testa vår Cooling System Stop Leak. BÄST I TEST!

2018-04-11

Dieselpartikelfilter

Vilken uppgift har partikelfiltret i ditt fordon?
Dieselmotorer avger betydligt mer sotpartiklar än bensin- och etanolmotorer. Sotpartiklarna orsakas av ofullständig förbränning av bränslet och blandas med avgaserna. Sotpartiklarna är skadliga för både människan och miljön. Därför finns ett partikelfilter i dieselfordon som samlar upp sotpartiklarna och förhindrar utsläpp av dem.

 

Vad påverkar partikelfiltrets funktion?
Vid optimal körning så rengörs partikelfiltret automatiskt. För att denna förbränningsprocess ska starta krävs körning i hög hastighet i mer än 20 minuter och en temperatur på cirka 650 grader Celsius. Detta kallas för passiv återställning. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut för många dieselbilförare. Korta körsträckor, stadstrafik och trafikstockningar gör att varken hastighet, körtid eller temperatur når upp till vad som krävs för passiv återställning. Partikelfiltret blir då igensatt av sotpartiklarna.

 

Hur påverkar ett igensatt partikelfilter ditt fordon?
Ett igensatt partikelfilter hindrar flödet av avgaserna vilket leder till effektförlust. Varningslampan tänds och motorn går ner i nödläge. Till slut stannar fordonet och det går inte att köra. Detta leder till kostsam rengöring och i värsta fall byte av partikelfilter. Ett partikelfilter kan kosta över 30.000 kronor beroende på fordonsmodell!

Med Wynns Dieselpartikelfilter Regenerator löser du problemet när det är akut.

Det finns även för förebyggande syfte med Wynns Dieselpartikelfilter Cleaner

2018-04-04

I Norrland finns inte så många bensinmackar med premiumbränsle.

I Norrland finns inte så många bensinstationer med premiumbränsle såsom V-Power och Miles.

Alla motorer behöver bra bränsle precis som människor behöver vitaminer. Med Wynns har ni som bor i Norrland också möjlighet att få premiumbränsle i bilen eller scootern.

Vad är bränslets uppgift för din motor?
För att kunna köra vårt fordon behöver vi bränsle – det känner de flesta till. Men bränslet har faktiskt fler uppgifter än att vara drivmedel. Det ska dessutom rengöra, smörja och eliminera fukt i bränslesystemet. För att hålla motorn och bränslesystemet i trim är det därför viktigt att bränslet består av rätt komponenter i rätt mängd. Strängare miljölagstiftning medför nya bränslesammansättningar som är snällare mot miljön – men inte mot motorn. Bensin innehåller till exempel inget bly som har smörjande egenskaper. Eftersom dagens bränslen dessutom är känsligare för kemiska reaktioner kan olika sorters föroreningar, till exempel avgaser i tät trafik, ställa till problem. Det är viktigt att hålla rätt oktantal (bensin) för att motorn ska fungera optimalt. Visste du att bränsle är en färskvara som med tiden tappar oktantal? För att minska onödigt slitage på bränslespridarna och bränslepumpen kan du på ett enkelt och smidigt sätt tillsätta just de ämnen som behövs.

Vad påverkar bränslets smörjande egenskaper och effekt
Avsaknaden av bly och smörjande ämnen betyder att bränslepumpen och bränslespridarna inte smörjs i tillräcklig utsträckning – med ökat slitage som följd. I och med att dagens bensin inte innehåller tillräckligt höga halter av smörjande ämnen så uppnås heller inte optimal förbränning av bränslet. Extrem värme i dagens högteknologiska bränslespridare gör att bränslet lättare oxiderar. Konsekvenserna av oxidering är avlagringar och nedsmutsade bränslespridare.

Hur påverkar otillräcklig smörjning och effekt din motor?
Ökat slitage i bränslesystemet leder ofta till dyra reparationer eller byte av bränslespridare, bränslepump, ventiler och ventilsäten m.m. Otillräckligt smorda bränslekomponenter gör att sot lättare fastnar och täpper till bränslespridarna – med förlorad effekt som följd. Avgasvärdena ökar vilket innebär ökade utsläpp i miljön.

Använd Wynn´s Supremium Bensin regelbundet så ökar du livslängden på bränslesystemet och får mer kraft i motorn. Samtidigt minskar bränsleförbrukningen och utsläppen av farliga HC- och CO värden.

Additiver med höga halter av smörjande egenskaper underhåller bränslesystemet under hela behandlingstiden. Detta minskar sotbeläggningar och slitage på bränslespridarna och bränslepumpen som därmed håller längre.

En speciellt smörjande additiv, en friktionsmodifierare, gör att bränslepumpen och bränslespridarna jobbar lättare. Motorn arbetar mjukare och tystare och effekten ökar. Bränsleförbrukningen minskar.

Använd Wynn’s Supremium Bensin vid varje tankning. Du får då det bästa bränslet som går att uppbringa på vanliga tankstationer.

Wynns´s Supremium Bensin fungerar även bra till fordon som tankas med E85. Produkten är enkel att använda – ingen demontering krävs!

Finns även till Dieselmotorer. Wynns Supremium Diesel

2018-03-21

Växellådsoljor

Växellådsoljor
Oljan som man använder för sin växellåda är ett slags smörjmedel som framställts för just dessa specifika transmissioner och det skiljer sig något mellan de som används i bilar, traktorer lastbilar eller andra motordriva maskiner. I dem så är det en högre viskositet för att växlarna verkligen ska kunna skyddas på bästa vis och denna höga viskositeten kan säkerställa överföring som ska ske mellan smörjmedel inuti hela kugghjulsanordningen. Anledningen till att detta faktiskt rent av är nödvändigt för funktionens säkerhet är att anordningen behöver tryckoljan men inte är försedda med tryckpumpar för den . Skulle det inte vara uppbyggt på detta viset så skulle det också bara vara de understa växlarna som skulle förses med oljan.

De allra flesta oljorna som används för växellådorna är hypoiddrevoljor och differentialer som innehåller ett mycket högt tryck, så kallat EP, via tillsatsmedel och andra tillsatser som ska förhindra att slitningen sker i allt för hög omfattning.

Oljornas klassificering.
När man klassificerar oljorna så använder man sig genom så kallade GL-betyg. Exempelvis så brukar de allra flesta lite modernare växellådor vilja ha en GL-4 olja och i vissa fall kanske GL-5. När man köper olja till sin växellåda så är det viktigt att man vet vilken det är som man ska ha så att man inte köper fel och riskerar att den fräter sönder mekanismen istället för att göra den nytta som det är tänkt. De olika tillsatserna innehåller bland annat svavelföreningar / fosfor. Dessa starka ämnen är frätande på gula metaller så som exempelvis koppar eller mässing. (Den som någon gång varit i kontakt med vätskan har känt att det doftar ganska så starkt utav svavel. I vissa växellådor så använder man sig enbart utav helsyntetiska växellådsoljor eftersom dessa är ännu mer motståndskraftiga mot nedbrytning och skjuvning än vad m mineraloljorna någonsin kan va.

GL-1
Denna är till förr manuella växellådor som arbetar genom mycket lägre växlar och därmed ett lägre tryck och mindre slitning.

GL–2
Denna betecknar typen av tjänst som är karaktäristiskt för fordon som med snäckväxelaxlar oh som arbetar på ett högre tempo och med en högre belastning samt glidning så att den förra inte längre räcker.

GL–3
Dessa fordon burkar vara utrustade med spiralvinkel axlar och förhållandena som dessa arbetar under ligger någonstans mjitt emellan som ett måttligt hårt läge.

GL–4
Denna oljan används kjaraktäristiskt för att kunna tillfredsställa behovet hos ett fordon som är utrustat med spiralvinkel och hypoiddrev med måttliga hastigheter och belastningar så som en helt vanlig personbil til exempel. Det är i utvalda manuella lådor man använder sig utav den.

GL–5
Särskilt hypoids i fordons axlar under hög hastighet och / eller låg hastighet, alltså höga vridmoment.

GL–6
Denna oljan använder man sig i fordon som arbetar med hjälp av någon form av kugghjulssammansättning. Detta är en mycket kraftig variant med starka medel eftersom sådan här konstruktioner allt som oftast behöver en mycket kraftigare olja och ett skydd som är starkare än vad man kan få ut av någon av de andra oljorna.

Vänligen välj privat eller företag.

Privat
Företag
Du kan enkelt ändra detta val längst ner till höger på sidan
×