Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
2018-08-15

Wankelmotor

En Wankelmotor är en typ av förbränningsmotor med roterande rotor konstruerad av Felix Wankel år 1953. Motortypen kallas också för rotationskolvmotor. Arbetet utförs enligt främst Ottomotor men även dieselmotorns princip. Motorn har en trekantig svagt konvex liksidig rotor som roterar inuti ett rotorhus så att det kring rotorn bildas tre hålrum. Rotorn roterar tack vare förbränningstrycken. Liksom en vanlig fyrtaktsmotor har motorn fyra faser: insugning, kompression, arbetsslag och utblåsning. Alla tre sidorna av rotorn genomlöper de fyra faserna under ett varv, dock förskjutna i förhållande till varann. Under ett varv hos rotorn förekommer således varje fas tre gånger.

Wankelmotorns fördelar är varvvillighet, få rörliga delar, låg vikt, mjuk gång och liten volym. Nackdelarna har alltid varit hög bensin- och oljeförbrukning samt något svajig tillförlitlighet.
I detta fallet kan Wynns Formula Gold Engine Treatment göra succe på dessa motorer.

Mazda har genom historien blivit starkt förknippat med rotationsmotorn, mellan 1978 och 2002 tillverkades mer än 800 000 exemplar av RX-7 och det var därför många som höjde på ögonbrynen när företaget 2012 meddelade att produktionen av bilar med den här typen av motorer skulle upphöra. 

Mazda har inte längre någon modell med wankelmotor sedan RX-8 lades ned. Sista wankelmotorn från Mazda tillverkades 22 juni 2012. 

Att Mazda ska lansera en efterträdare till RX-8 är något som det ryktats om i flera år. Nu patenterar de en ny kraftfull wankelmotor och det ser ut som att ryktet till slut kan bli verklighet. Nya modellen kommer nämligen vara en elbil med wankelmotor. 

2018-06-27

Dieselbakterier

Hur uppstår dieselbakterier i ditt bränsle?
Dagens miljövänliga diesel är mer känslig för tillväxt av dieselbakterier tack vare ökad andel kolväte i bränslet. Detta gör att bakterier och mikroorganismer lättare och snabbare utvecklas. Dessa bildar bakterieansamlingar som förorenar bränslet och försämrar bränslekvaliteten. Bränslefiltret, bränslespridarna och bränslepumpen sätts snabbt igen. Kondens och fukt påverkar bränslet negativt. När varmt överblivet bränsle returneras i den svalare bränsletanken bildas kondens som lägger sig på botten i bränsletanken. Detta orsakar bakterietillväxt och kan även skapa isproppar och leda till rostangrepp på känsliga komponenter. Snabba temperaturväxlingar är också en anledning till att kondens bildas i bränsletanken. Dieselbakterierna får sin näring från kolvätena och dessa bakterieansamlingar bildas mellan kondensvattnet och bränslet. Under vår, sommar och höst är bakterietillväxten som störst då det bildas mer kondens p.g.a. temperaturskillnaderna.

Hur påverkar dieselbakterier din motor?
Dieselbakterierna sätter igen bränslefiltret, bränslespridarna och bränslepumpen. Detta kan leda till dålig sprutbild vilket orsakar oregelbunden tomgång, högre avgasvärden samt förlorad motorkraft. Detta kan orsaka motorstopp med dyra reparationskostnader som följd. Lägg till eventuella kostnader för bärgning av ditt fordon. Om man inte behandlar bränslet i tid förökar sig dieselbakterierna lavinartat. Bränslet måste då filtreras och även bränsle-tanken behövs demonteras och rengöras manuellt.

Du kan alltid vid förebyggande syfte eller vid akuta problem använda Wynn’s Fuel Biocide som dödar och eliminerar effektivt dieselbakterier/alger i bilens eller båtens bränsletank och filter.

Rekommenderas till alla dieselfordon som bilar, husbil, taxi, lastbilar, skogs och lantbruksmaskiner, marina motorer, dieselbåtar inombordare som utombordare. Många Åkerier, Taxibolag och Marina båtägare använder idag Wynn’s Fuel Biocide för att hålla bränsleledningar, bränslefilter och dieseltankar rena från alger och bakterier i både kurativt och förebyggande syfte.

2018-06-21

2018-06-20

En kylare kan bäst beskrivas som ett värme överföringssystem där värme från det heta kylmedlet skickas ut genom en fläkt. 

De flesta kylare i moderna fordon tillverkas av aluminium. Motorkylmedel strömmar från inloppskällan till utloppet i form av tunna rör monterade parallellt. Därifrån överförs värme genom radiatorn och ut i luften.

Det finns en termostat nära framsidan av motorn. Allt eftersom värmen i motorn ökar och uppnår en viss temperatur, öppnas denna termostat och låter kylmedlet med vatten passera.

Denna vätskekombination hålls kvar i kylaren. När den sedan kommer till motorn så sprids den ut i cylindrarna och plockar upp värme som skapas genom friktion och brinnande bränsle. Detta kylmedel återförs sedan in i kylaren.Det finns dessutom en fläkt mellan motorn och kylaren som effektiviserar kylningsprocessen.

Kylmedlet slutför sin cirkulation genom radiatorn och förbereds där för återvinning i motorn och en till runda. Frontgrillen på fordonet är också till nytta. Ytterligare kylning tillförs genom att låta luft fläkta radiatorn medan bilen är i rörelse.

Det finns flera orsaker till varför en radiator skulle sluta fungera. Ett exempel är att termostaten täpps igen och inte vill öppnas. Då hindras kylmedlet från att cirkulera och motorn överhettas. Men den utan tvekan störta orsaken till fel i kylsystemet är läckor.

Det finns ett flertal tätningar, slangar och packningar som kan slitas ut och börja läcka. Då påverkas kylningen negativt och motorn löper risk att överhettas.

Vad påverkar kylarvätskans kvalitet och funktion?
Vatten med hög kalkhalt bildar lätt kalkrester i kylarsystemet. Dessa sätter sig längs kanalerna som kylarvätskan cirkulerar i. Kylarvätskan får då svårare att strömma fritt i de trånga kanalerna och risk finns att kalkresterna helt sätter igen kylarsystemet.

Glykol med låga halter av rostskyddande ämnen innebär att kylarsystemet blir känsligt för rostangrepp.

För långa bytesintervaller av kylarvätskan gör att de smörjande och rostskyddande egenskaperna förbrukas.

Hur påverkar dålig kylarvätska din kylare?
Kalkrester i kylarsystemet och/eller gammal kylarvätska kan göra att kylarvätskan helt eller delvis slutar cirkulera. Då ökar trycket och kylaren kokar. Om man inte stannar motorn så riskerar man att det blir sprickor i topplocket och cylinderblocket vilket leder till kostsamma reparationer. Rostangrepp kan orsaka kylarläckage med konsekvensen att kylaren kokar p.g.a. för lite kylarvätska. Detta kan leda till kostsamma reparationer av kylaren, topplocket och cylinderblocket.

Rosten kan även spridas till oljekanalerna då kylarsystemets kanaler löper parallellt med dessa för att effektivt kyla motoroljan. Om rosten får fäste i oljekanalerna så kommer motorolja att läcka in i kylarsystemet och/eller tvärtom. Detta kan leda till allvarliga motorskador med större reparationer som följd.

Imman på fönsterrutorna blir svår att få bort om inte kylarvätskans temperatur är rätt. Att färdas i ett fordon med mycket imma på rutorna kan vara trafikfarligt.

Vid byte av kylarvätska rekommenderar vi att använda Wynns Cooling System Flush  för att rengör och tar bort rost och kalkavlagringar. 

Vänligen välj privat eller företag.

Privat
Företag
Du kan enkelt ändra detta val längst ner till höger på sidan
×