Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
2017-12-01

Wynns även i Taiwan

Wynns finns i hela världen även i Taiwan. Här ser vi en taxibolag som väljer Wynns till deras bilar. :)

2017-11-22

Black Friday

2017-11-09

Allt du vill veta om motorolja. Del 2

Syntetisk Olja
Även syntetiska oljor kan blandas med vanliga mineraloljor. Den Syntetsiska oljan styrka är dess goda egenskaper både vid kallstart och höga temperaturer vid hård belastning. Bilägare med "turbo" bör köra på syntetisk olja för lång livslängd på motorer och turboaggregat. En syntestisk olja ger också lägre friktion och därmed bränslebesparing. Att syntetiska oljor är bra märks bland annat på att allt fler biltillverkare rekommenderar sina kunder att använda denna typ av olja. Syntetolja är även bra val ur miljöhänseende eftersom den kräver mindre av jordens resurser än vad mineralolja gör. 
Det är heller inga problem att byta från mineralolja till syntetolja. En helsyntetisk olja är en olja som endast består av syntetiska basoljor samt additiv. En delsyntetisk olja är uppbyggd av basoljor, som både av mineralolja och syntetisk olja i väl valda proportioner samt additiv.

Fuska inte med oljebytet
Fuskat med oljebyteti bilen? Det är ingen bra idé. Till slut kommer motorn att se ut som på bilden nedan, en tjock smet av bränd olja, smuts , vatten och stålrester från motorn. 
Olja är ett viktigt smörjmedel i motorn. Oljehinnan ska skydda metalldelarna som rör sig mot varandra. Den smörjer exempelvis kolvarna när det rör sig upp och ner i cylindrarna. Utan olja skapar metall-mot-metallfriktionen så mycket värme att materialet så småningom svetsas samman och motorn skär.

Detta händer om man inte byter motoroljan:

  • Smuts kommer att ackumuleras i oljan. Filtret tar bort smutsen till en viss del men så småningon kommer filtret att täppas igen och den smutsiga oljan kommer att rinna rätt igenom filtret utan att renas. Smutsig olja är tjock och slipande, så det ger mer slitage.
  • Tillsatser i oljan som rengöringsmedel, dispergeringsmedel, rost och friktionsreducerare slits så att oljan inte smörjer så bra som den borde. 
    Så småningom, allt eftersom oljan blir smutsigare och smutsigare kommer den att sluta smörja och motorn slutar fungera, därför är det viktigt att byta oljan i tid.

2017-10-18

Allt du vill veta om motorolja. Del 1

Vad betyder det som står på oljeflaskan? Okunskapen är stor när det gäller olika motoroljor och det kan vara svårt att hälla isär begreppen. Låt oss med följande text fördjupa kunskaperna om en produkt som motorn aldrig kan vara utan.

Basolja

Vare sig man använder den ena eller andra basoljan så duger den egentligen bara till att smörja gångjärn i bildörren med. En modern motorolja ska göra mycket mer än smörja.
Förutom att minska friktion och slitage ska den hålla motorn ren från slam och sotavlagringar, förhindrar rostbildning, kyla motorn inre varma delar samt inte minst täta motorns inre läckage. För att oljan ska klara allt detta måste man tillsätta olika tillsatsmedel, så kallade additiv. Vissa motoroljor kan innehhålla ända upp till 20% av dessa additiv. Additiv är komplicerade kemiska substanser som tillsätts oljorna i noggrant bestämda proportioner.

Viskositet
Det första man brukar se på oljeflaskan är oljans viskositetsklass enligt SAE-systemet, t ex SAE 5W-40. Denna beteckning talar om för oss hur trögflytande oljan är vid kallstart och hur lättflytande vid varm motor och belastning. 
Om man tittar i instruktionsboken för bilen så får man svaret på vilket klass som passar. Rent generellt kan man dock säga att normalbilisten inte behöver använda någor annat än SAE 5W-40 eller 10W-40. I norra Sverige behövs extra goda vinteregenskaper så där är SAE 5W-40 ett bra alternativ.
En 5W-40 olja är alltid helsyntetisk och ger därför stora fördelar även för både normala motorer och motorer med hög effekt och hög kompression. Om man kör hårt eller med tung last, t ex husvagn, är denna olja också att rekommenderar. En 10W-40 olja är därmed ofta delsyntetisk och av något lägre kvalite än helsyntetisk olja. J

SAE-Systemet
SAE-systemet består av ett antal "vinterklasser", 0W, 5W, 10W, 15W samt ett antal "sommarklasser", 20, 30, 40, 50, 60. Ju högre siffra inom respektive klass desto tjockare olja. Om det står t ex SAE 20 eller SAE 30 på oljeflaskan, så talar man om en singlegrade olja. Nu för tiden är det dock vanligare med så kallade multigrade oljor, som är en kombination av vinter- och sommarklasser t ex 5W-40.

KvalitetklasserVidare så hittar man också i texten på oljeflaskan de olika kvalitetklasserna. Och det är här det svåra börjar. Förenklat kan man säga två stora och flera små kvalitetssystem. Det ena av det två stora är det amerikanska API-systemet, vilket också har funnits längst på marknaden.

API-systemet (American Petroleum Institute) är ett klassificeringssystem för oljor till bensin- och dieselmotorer samt transmissioner.
API koderna är uppbyggda av en S kod (gäller bensinmotorer) samt en C kod (gäller dieselmotorer)
Det andra stora klassificeringssystemet är ACEA (Association des Constructeurs Europeens Automotives) som är en sammanslutning av europeiska biltillverkare inom EU, med uppgift att bland annat samordna frågor rörande smörjmedel till motorfordon. Detta system är det vanligast förekommande och ganska lätt att följa. 
Både API- och ACEA-systemet ganska grovt indelade. Detta har även biltillverkarna upptäckt och har därför ställt egna krav på motoroljorna.

Blanda oljor - går det?
Kan man då blanda motoroljor av olika kvaliteter och fabrikat? Ett enkel svar på denna frågan är JA, men eftersom svara var enkelt så finns det naturligtvis förbehåll. Det är alltså ingen risk två oljor "skär sig" men om man är osäker på vilken olja som finns i motorn så tag för säkerhets skull alltid en olja av högsta kvalitetsklass, det vill säga en helsyntetisk olja.

 

Vänligen välj privat eller företag.

Privat
Företag
Du kan enkelt ändra detta val längst ner till höger på sidan
×