Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
2019-10-10

Diagnostik av avgasrök

Ibland kan man undrar varför det kommer svart rök ur avgasröret. Olika färger visar faktiskt hur bilen mår. Här kommer lite tips om vad som orsakar olika färger av avgasrök samt hur man kan lösa problemet.

 

Tunn vit rök, som snabbt skingras = normalt.

Tjock vit rök, för varmt, kylvatten som kondenseras.
För lågt sjövattenflöde.
* Kontrollera intagssil, sjövattenfilter.
* Kontrollera impeller.
Brusten topplockspackning.
* Byt topplockspackning.
Spricka i avgaslimpa.
Spricka topplock.

Blå avgaser, smörjolja som förbrännas.
Slitna kolvringar.
Slitna ventilstyrningar.
Läckande tätningar i turbon.
Igensatta (ej rengjorda) luftfilter, där vevhusventilationen återförs till dessa. Dvs maskinen tar in förbränningsluft ifrån vevhuset.

Grå avgaser, diesel som inte förbränns:
Felaktig inställning av insprutningssystemet.
Låg förbränningstemperatur.
* Kontrollera termostaten.
Läckande ventiler.

Svart rök, även här diesel som inte förbrännas pga överskott av bränsle.
Spridare feljusterad.
Brusten fjäder i spridare.
Dålig tillgång på förbränningsluft.
Hårt smutsade luftrenare.
* Äldre maskiner (stålrasterfilter): Rengör filtren med dieselolja och återfetta dem med motorolja av mineraltyp.
*Yngre maskiner: Byt filter.

Delvis blockerad tilluftintag.
Hög temperatur på förbränningsluften.
Trasig motorrumsfläkt.
Blockerade ventilationsvägar.
Felaktig turbo.
För högt inställda bränslepumpar.

2019-09-26

Lite info om dieselpartikelfilter.

Förbränningsprocessen i en dieselmotor.

Dieselmotorn är den mest effektiva motorn av alla kända typer av förbränningsmotorer. Tunga lastbilar, bussar och arbetsmaskiner, över hela världen, använder i stort sett uteslutande dieselmotorer.

Dess låga energibehov gör också att den är en intressant kandidat att bli framtidens motor. Detta speciellt som den enkelt kan anpassas för att använda alternativa icke-fossila bränslen, vilka minskar påverkan på vår miljö och hälsa. Detta kräver dock att framsteg görs vad gäller emissioner, som partiklar och kväveoxid, de två mest skadliga komponenterna i dieselavgaser.

När blandningen av luft och bränsle antänds i en dieselmotor bildas i huvudsak koldioxid (CO2) och vatten (H2O).

Kolmonoxid (CO), kolväten (HC) och partiklar (PM) är resultatet av en ofullständig förbränning.

Dieselpartikelfilter

För att möjliggöra en högre grad av rening av partiklar måste sotpartiklar i avgasströmmen filtreras bort. Detta kan uppnås genom att använda ett partikelfilter där partiklar fångas upp när avgaserna passerar en porös vägg, där porerna är mindre än sotpartiklarna. De uppsamlade partiklarna oxideras olika fort beroende på filtertemperaturen. Denna oxidationsprocess av uppsamlade partiklar kallas filterregenerering.

Under 2009 infördes ”Euro 5” standarden, vilket krävde tillverkare att inkludera ett dieselpartikelfilter i alla dieselbilars avgassystem. Detta betyder inte att bilar före 2009 inte har ett dieselpartikelfilter i systemet, många tillverkare försedde bilarna med filtret i väntan på införandet av ”Euro 5” standarden.

Standarden infördes med målet att minska sotutsläppen från dieselbilar med 80 %. Dieselpartikelfiltret för detta genom att fånga sotpartiklar som skapas under förbränningsprocessen. Filtret lyckas minska utsläppen men inte utan nackdelar. DPFs kan ofta bli blockerade vilket tänder varningslampan i instrumentbrädan som tvingar föraren att ringa vägassistans.

Kör man ofta korta sträckor med bilen kan dieselpartikelfiltret bli igensotad. Det är för motorn inte kommer upp i rätt arbetstemperatur för att regenerera bort sot. Att byta en dieselpartiklefilter kan kosta upp till 30000kr om inte mer på visa lyxbilar. 

Vi har en tillsats som kan förebygga problemet med igensatt dieselpartikelfilter. Vi rekommenderar att använda vår Dieselpartikelfilter Cleaner  3-4 gånger per år för att förebygga igensotning av dieselpartikelfiltret.

 

 

 

2018-12-29

Motor och Motorolja

Har du motorproblem såsom oljeläckage, olja som droppar då packningar blivit torra eller spruckna? Kall motor som knackar eller konstiga tickande ljud från ventillyftarna. Ryker det blå rök vid gaspådrag från avgasröret för att motorn är sliten? Då behöver du göra en invändig motortvätt (engine flush) för att rensa motorns oljekanaler på ett effektivt sätt.

Hög förbrukning av motorolja i äldre bil? Wynn’s professionella kemiska motorbehandlingsprodukter hjälper dig att förebygga eller reparera din bil utan att det kostar dig en förmögenhet. Våra produkter är väldigt effektiva och enkla att använda. Wynn’s produkter kan du använda som ett alternativ eller komplement till mekaniska reparationer.

Oavsett ålder och körsträcka så kan olika problem uppstå med ditt fordon. Wynn’s tillhandahåller högkvalitativa produkter i både problemlösande och förebyggande syfte.

Vad är motoroljans uppgift?
Motoroljan har många viktiga uppgifter. En är att smörja, det vill säga hålla friktionsytorna i motorn åtskilda. En annan är att kyla ner motorn genom att transportera bort värme. Den ska också skydda motordelarna från rost, minska vibrationerna och dämpa motorljudet. Mjukgörande ämnen håller gummipackningarna smidiga och elastiska så att de inte torkar, spricker och läcker olja.

Dessutom har motoroljan en rengörande funktion. I rengöringsprocessen blandas oljan efterhand upp med överflödig bensin, diesel eller etanol samt även med fukt och avgaser som trycks in via kolvringarna. Därför måste motoroljan och oljefiltret bytas med jämna mellanrum. Oljebytesintervallen specificeras av fordonstillverkaren.

Vad påverkar oljans kvalitet och funktion i ventilsystemet?
Fordon som ej används regelbundet orsakar stillastående olja i de trånga oljekanalerna i ventilsystemet eftersom dessa ej smörjs kontinuerligt. Detta gör att avlagringar bildas som täpper till ventilsystemet. Långa oljebytesintervaller försämrar oljans smörjande egenskaper och ökar slitaget på kolvringar, packningar och andra slitdelar i motorn. I olja av sämre kvalitet bildas lätt oljeavlagringar och smutspartiklar då den ej klarar av motorns höga arbetstemperatur i längden. Detta är typiska orsaker till tickande/knackande ventiler.

Hur påverkar dålig olja ditt ventilsystem?
De trånga oljekanalerna i ventilsystemet måste vara rena. Annars fås inte det oljetryck som krävs för att de hydrauliska ventillyftarna ska jobba i takt. Avlagringar och smuts i ventilsystemets trånga oljekanaler gör att ventillyftarna jobbar i otakt – och det är detta som orsakar det typiska tickandet/knackandet. Ventiler som jobbar i otakt slits fortare då tryckfördelningen blir ojämn och när de inte täpper till förbränningsutrymmet. Ventilskaften kan även knäckas. Tickande/Knackande ventiler minskar kompressionen vilket leder till nedsmutsat förbränningsutrymme och tappad motoreffekt. Tjockare olja, orsakad av smuts och avlagringar, cirkulerar trögare i oljesystemet. Detta gör att motorn får jobba tyngre vilket ökar bränsleförbrukningen. Den trögflytande oljan kan helt eller delvis sluta cirkulera i oljesystemet. Detta kan kräva kostsamma och tidskrävande reparationer eller i värsta fall orsaka motorhaveri.

2018-11-09

Rusta bilen för vintern!

Vintern har tagit ett stenhårt grepp om hela landet och det börjar bli hög tid att rusta bilen för att klara vintern bättre. Vi hjälper dig förstås med en enkel checklista för att göra bilen vinter-redo.

✓ Byt till vinterdäck! Nu råder det vinterväglag i stort sett hela Sverige och då ska vinterdäcken på senast den 1 december.

✓ Använd motorvärmare! Vi rekommenderar också att tillsätta Formula Gold Engine till motoroljan. Den skyddar motorn från bl.a. påfrestande kallstarter.

✓ Utrusta bilen med både borste och snöskrapa så blir det lättare att få bort frost och snö från bilen på morgonen.

✓ Packa ett överlevnadskit och förvara i bilen. Packa t.ex. filt, ficklampa, vatten, mat och en spade. Det blir snabbt väldigt kallt om man blir stående vid sidan av vägen.

✓ Glöm inte bensinen om du ställer av din bil. Addera blyersättning till tanken när du ställt av din bil för att motverka oxidering av bensinen.

Vänligen välj privat eller företag.

Privat
Företag
Du kan enkelt ändra detta val längst ner till höger på sidan
×